Můj profesionální salon

Jediný magazín, který kdy budete jako profesionál pracující v beauty oboru potřebovat
3 minuty čtení

Nakládání s odpady (tříděným odpadem) v provozovnách – aktuální téma

Za vynesení jednoho odpadkového koše můžete dostat pokutu až 300 tis Kč. v případě, daný odpad vyhodíte do obecní popelnice nebo kontejneru. Ty jsou určeny jen pro místní občany, ne pro podnikající subjekty.

Podle zákona o odpadech (185/2001Sb.) ve znění pozdějších předpisů, je každá fyzická nebo právnická osoba (takže i kosmetičky, kadeřnice…prostě všichni, kdo podnikají) povinna vyprodukovaný odpad likvidovat v souladu se zákonem. Podnikatel si může vybrat, zda si zvolí vlastního dodavatele služeb likvidace odpadu nebo navážou spolupráci s obcí. Smlouva musí být  vždy písemná a musí být sjednaná cena za tuto službu.

Jak správně likvidovat?

Původce odpadu (podnikatel) je povinen zajistit, aby s veškerými odpady , které vyprodukuje během své podnikatelské činnosti, tedy i těmi sebemenšími (např. i plastovými a papírovými odpady), bylo nakládáno podle zákona.

Jak na to v praxi?

Podnikatel buď uzavře smlouvu s firmou, která má oprávnění odstraňovat odpad nebo vede evidenci o tom, kde odpad likviduje. V současné době chodí kontroly, které zjišťují, jak podnikatel likviduje zejména tříděný odpad, např. papír a plasty. Podnikatel nesmí likvidovat tříděný odpad v kontejnerech určených pro běžné domácnosti. Není ale nutné uzavírat smlouvu na likvidaci tříděného odpadu nebo si pořizovat speciální kontejner, který je poměrně nákladný. Doporučuji jednou za čas nechat tříděný odpad(např. pár papírových krabic) zlikvidovat např. ve sběrném dvoře a hlavně si o této likvidaci ponechat doklad. V případě kontroly tento doklad předložit s tím, že v případě tohoto druhu odpadu likvidujete na místě, ze kterého máte doklad. Tím splníte svou povinnost.